Bestuur en commissies

Bestuur

Het bestuur van de VMRG bestaat uit de volgende leden:

  • Joseph Kuling, voorzitter, portefeuille Deelnemingen en  Internationalisering
  • Jos Mulkens (Rollecate), vice voorzitter,
  • Bram Kötter (Alkondor), portefeuille Circulaire Economie, Klimaat en Milieu 
  • Rudy Schipper (Intal), portefeuille Financiën (penningmeester) en Opleiding en Kennis
  • Harm Spronk (De Groot & Visser), portefeuille Technologie en Kwaliteit
  • Jan de Vries (Frontlijn Geveltechnieken), portefeuille Marketing en Communicatie
  • Sanneke Kettenis-Nelissen (Blitta), portefeuille Innovatie en Digitalisering

Communicatiegroep

De Communicatiegroep is een klankbordgroep van Communicatieprofessionals van VMRG bedrijven. De groep komt twee keer per jaar bijeen om te sparren en advies te geven over de communicatie activiteiten van de VMRG.

Technische commissie

De Technische commissie bestaat uit een groep van technische experts van VMRG leden en partners die bijeenkomen om de wijzigingen in de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen te bespreken en klaar te stomen, zodat ze ter goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering kunnen worden voorgesteld.

Commissie Voorwaarden

De commissie Voorwaarden bestaat uit VMRG leden versterkt met juridische expertise en zorgt voor het up to date houden van de VMRG Voorwaarden. 

BIM werkgroep

De BIM Werkgroep bestaat uit VMRG bedrijven die samen met de VMRG de toepassing van BIM in de gevelbranche faciliteren. Zo zijn het BIM protocol, het BIM uitvoeringsplan en de Informatie Leveringsspecificatie (ILS) ontwikkeld.  

werkgroep opleidingen

De werkgroep Opleidingen initieert en begeleidt ontwikkelingen op het vlak van leren in de praktijk (o.a. branche-eigen opleidingen) en richting het MBO, HBO en WO. Naast VMRG bedrijven maken een partnerbranche, Stichting OOM en SKG-IKOB Opleidingen deel uit van deze werkgroep.

Als actuele thema’s of projecten zich daarvoor lenen, worden er naast bovenstaande vaste groepen (tijdelijke) werkgroepen gevormd.

Foto: Filip Dujardin