Geveltechniek Bouwfysica 1

Waarom deze cursus?

Bouwfysica omvat de fysische aspecten van de gebouwde ruimte en van gebouwconstructies en installaties. Deze aspecten bestaan uit licht, warmte, lucht, vocht en geluid. De gebouwde ruimte bestaat uit zowel de door mensen gecreëerde buiten- als de binnenruimte. De gebouwschil speelt hier een heel belangrijke rol in. Als gevelspecialist weet je na deze basiscursus al deze aspecten tot een logisch en verantwoord geheel te smeden en kun je met de cursus Geveltechniek Bouwfysica 2 verder de diepte in. 

Resultaat

Na het succesvol afronden van deze cursus:

 • heb je een goede basis op het vlak van warmte- en  vochttransport, hygrothermische en vochttechnische aspecten bij ramen en gevels evenals geluidsisolatie en -transport en te nemen maatregelen.
 • beschik je over actuele kennis over berekeningsmethodieken, bouwfysische effecten op de constructie en bovenal de wijze waarop het binnenklimaat wordt ervaren en hoe u dit positief kan beïnvloeden
 • heb je voldoende basiskennis om de vervolgcursus Geveltechniek Bouwfysica 2 te volgen.
Inhoud van de cursus

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Warmtetransport en de rol van warmtegeleiding, -convectie en straling, waarbij vervolgens vanuit begrippen als warmte- en oppervlakteweerstand uiteindelijk de   warmtedoorgangscoëfficiënt aan de orde komt
 • Warmte technische aspecten van aluminium constructies
 • Vochttransport waarbij zaken zoals relatieve vochtigheid, condensatie, het dauwpunt, diffusie vochtproductie en het effect op het binnenklimaat aan bod komen 
 • Hygrothermische aspecten waarbij aan de van kengetallen voor oppervlaktecondensatie en warmteverliezen u meer leert over mogelijke maatregelen, effecten en normen in de praktijk van de gevelbouw.
 • Vocht-technische aspecten, zoals condensatie ten gevolge van koudebruggen of binnen/buiten-klimaatomstandigheden, en wat dit betekent voor uw constructies? En wat is daarbij het effect van thermische isolatie en ventilatie?
 • Geluidsisolatie en -transport naar aanleiding van akoestische vraagstukken die kunnen optreden ten gevolge van lucht-, contact- en ander omgevingsgeluid. Oplossingen zoals geluidisolatie en geluidsabsorptie en de rol van de beglazing worden daarbij behandeld.

Let op: er is een vervolg op deze cursus, namelijk: ‘Geveltechniek Bouwfysica vervolg (2)’.

Voor wie?

Heb je behoefte aan kennis over de diverse aspecten van de bouwfysica en de rol die de gevel daarin speelt? Dan kom je als constructeur, engineer,  werkvoorbereider of  vanuit een andere ontwerpende – of (commercieel)  technische functie inhoudelijk beter beslagen ten ijs na het volgen van deze cursus. Zowel intern bij uit uitoefenen van je werkzaamheden als extern als gesprekspartner voor opdrachtgevers.

Organisatie en docenten

De cursus wordt verzorgd door een gerenommeerde docent die vanuit eigen kennis, ervaring en visie deelnemers meer inzicht geeft in de hedendaagse gevelbouw. De VMRG Academy ontwikkelt de inhoud van de cursus en draagt zorg voor de docenten. SKG-IKOB zorgt voor de organisatie van de opleidingen. 

Subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie neem voor aanvang contact op met:

 • Stichting OOM als je bedrijf de CAO Metaalbewerking (Metaalnijverheid / BV11) volgt. Voor meer informatie zie www.oom.nl. Je kunt in aanmerking komen voor de PTT regeling.
 • Stichting A+O  als je bedrijf de CAO Metaalindustrie (Grootmetaal / BV10) volgt. Voor meer informatie zie www.ao-metalektro.nl
 • SSWT als je bedrijf de CAO voor de Timmerindustrie volgt. Voor meer informatie zie www.sswt.nl

Klik op 'Aanmelden' om de meest actuele cursusinformatie te vinden. Je meldt je dan nog niet direct aan.