Geveltechniek Statica 1

Waarom deze cursus?

Hoe zorg je dat een gevelelement in Nederland voldoet aan gestelde eisen en bepalingsmethoden wat betreft de sterkte en stijfheid van de constructie? En vervolgens, hoe veranker je dit ‘niet-dragende gevelelement’ op een juiste wijze aan de achterliggende constructie met oog voor alle optredende krachten?
 
De cursus Statica biedt een basis voor het rekenen aan veel voorkomende gevelelementen om te komen tot een goede dimensionering van de gevel. Dit, op basis van de bepaling van de mogelijk optredende belastingen op de gevel en de spanningen en vormveranderingen die dit in de constructie van de gevel veroorzaken. 

Resultaat

Na het succesvol afronden van de cursus:

  • heb je actuele kennis over berekeningsmethodieken, toetsingscriteria en achtergronden
  • heb je vele rekenvoorbeelden en beschik je over het VMRG naslagwerk ‘Gevels en Statica’
  • heb je voldoende basiskennis voor het volgen van de vervolgcursus Geveltechniek Statica vervolg.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
  • De rekenmethodiek en toetsingscriteria volgens de Euronormen, gevolgklassen en belastingen. De relatie tussen Eurocodes en productnormen zoals EN1090 en EN13830 (ook CE markering). En meer specifiek: wat betekent dit voor de berekeningen voor gevels en puien?
  • Het berekenen van belastingen en combinaties daarvan voor de gevelelementen is daarbij een onderdeel van de berekeningen. Denk aan permanente belastingen, sneeuw- en windlasten of meer bijzonder aan seismische, temperatuur- of accidentele lasten. Bepaling van de windgebieden, terreinruwheid, de druk op de gevel en het voldoen aan vereisten qua sterkte en stijfheid worden daartoe tevens behandeld. 
  • Aan de hand van vele rekenvoorbeelden en bijbehorende tabellen leer je hoe te komen tot een goede dimensionering van de gevel op sterkte en stijfheid. Dit voor diverse (combinaties) van materialen, o.a. op basis van bepaling van krachten, doorbuigingen, traagheids- en weerstandsmomenten.
  • De wijzen waarop je de verankering en borging van de gevel aan de ruwbouw kan realiseren met oog voor toleranties, het overbrengen van krachten en voorkomen van bezwijking en dat bij diverse materiaalkeuzes. Ook hierbij weer praktijkvoorbeelden en berekeningen.

Voor de oefeningen (casus) en berekeningen (onder andere in Excel) dien je een laptop of een ander geschikt mobiel device met Excel mee te brengen. Daarnaast is een wetenschappelijke rekenmachine benodigd. Ook is er voor gevorderden een vervolg op deze module: ‘Geveltechniek Statica vervolg (2)’.

Voor wie?

Ben je constructeur, engineer, werkvoorbereider of ben je werkzaam in een andere ontwerpende of technische functie waarvoor kennis van statica specifiek gericht op de gevelbouw gewenst is? Dan biedt deze module je een goede basis om met meer inzicht aan de slag te gaan en de benodigde berekeningen te kunnen maken. 

De opleiding is niet alleen bedoeld voor leden van de VMRG. Integendeel. De opleidingen van de VMRG Academy  zijn (open) opleidingen voor iedereen die een mooie toekomst binnen, of in samenwerking met, de gevelbouw na streeft.

Organisatie en docenten 

De module wordt verzorgd door een gerenommeerde docent die vanuit eigen kennis, ervaring en visie deelnemers een overzicht geeft van de hedendaagse gevelbouw. De VMRG Academy ontwikkelt de inhoud van de module en draagt zorg voor de docenten. SKG-IKOB zorgt voor de organisatie van de opleidingen.

Subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie neem voor aanvang contact op met:

  • Stichting OOM als je bedrijf de CAO Metaalbewerking (Metaalnijverheid / BV11) volgt. Voor meer informatie zie www.oom.nl. U kunt in aanmerking komen voor de PTT regeling
  • Stichting A+O  als je bedrijf de CAO Metaalindustrie (Grootmetaal / BV10) volgt.  Voor meer informatie zie  www.ao-metalektro.nl
  • SSWT  als je bedrijf de CAO voor de Timmerindustrie volgt. Voor meer informatie zie www.sswt.nl

Klik op 'Aanmelden' om de meest actuele cursusinformatie te vinden. Je meldt je dan nog niet direct aan.