22.3 Informatie Leveringspecificaties (ILS) Gevelproducten

Een ILS omvat heldere afspraken over het uitwisselingsformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie voor gevelproducten. De ILS Gevelproducten heeft tot doel informatie over gevelproducten vanuit prestatiemodellen en productiemodellen gestructureerd en eenduidig uit te kunnen wisselen. De ILS Gevelproducten heeft betrekking op ramen, deuren, vliesgevels en enkelvoudige gevelbeplating en moet toepasbaar zijn voor alle partijen aangesloten bij de VMRG.

De actuele ILS gevelproducten zijn hier binnenkort te downloaden.