VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

23.5 Meetmiddelen

De producent dient te beschikken over ten minste de volgende (gekalibreerde) apparatuur ten behoeve van een goede uitvoering van de Interne Kwaliteitsbewaking:

  • Een (elektromagnetische-) laagdiktemeter (ferro c.q. non ferro) voor de ingangscontrole op de oppervlaktebehandelingen;
  • Een gekalibreerde schuifmaat;
  • Een gekalibreerde rolmaat van 5 meter;
  • Een proefkastopstelling met min. afmeting 2 x 2 m2 en gekalibreerde flowmeters wordt aanbevolen;
  • Voor bedrijven die zelf profielen samenstellen dient een proefopstelling met gekalibreerde meetmiddelen aanwezig te zijn voor het bepalen van de bezwijkwaarden bij belasting op afschuiving (T-waarde), overeenkomstig de bepalingsmethoden als vermeld in NEN-EN 14024 voor metalen profielen met thermische onderbreking.