VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

23.2 Schema Interne Kwaliteitsbewaking

De producent dient te beschikken over een schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema) opgesteld volgens het VMRG model handboek en samen met relevante procedures vastgelegd in een productiehandboek.

Aspecten die in het productiehandboek met betrekking tot het beheersen van het productieproces dienen te zijn opgenomen zijn onder andere:

  • Voorselectie van bedrijven die laksystemen in onderaanneming op onderdelen aanbrengen;
  • Ingangscontrole van de halffabricaten;
  • Procesbewaking tijdens de productie, met (werk-) instructies voor de (veilige) bediening en het onderhoud van het machinepark;
  • Beoordeling van het eindproduct en verificatie van de vereiste prestaties in verband met de toepassing;
  • Procesbewaking tijdens de montage;
  • Registratie van meetmiddelen en hun kalibratiestatus, met werkinstructies voor kalibratie voor zover i.v.m. de juiste uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk;
  • Klachtenregistratie;
  • Afhandeling van producten met gebreken;
  • Werkinstructie t.b.v. het merken van gevelelementen i.v.m. de vereiste identificatiecode.