16.4 Kogelwering

Met betrekking tot kogelwerendheid zijn de volgende normen van toepassing op ramen, deuren en luiken:

  • NEN EN 1522: Ramen, deuren, luiken-Kogelwerendheid-Eisen en classificatie
  • NEN EN 1523: Ramen, deuren, luiken-Kogelwerendheid-Beproevingsmethode
  • NEN EN 1063: Glas voor gebouwen- Beveiligingsbeglazing-Beproeving en classificatie van de kogelwerendheid.


Indien kogelwerendheid vereist wordt, dient altijd een deskundige te worden ingeschakeld!