VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

19.4.1 Document CE-markering

Op de CE-markering kunnen de prestaties vermeld worden van de in de hEN (geharmoniseerde Europese Norm) genoemde essentiële karakteristieken voor het product. Voor ramen en deuren zijn deze als volgt:

 • Weerstand tegen externe brand
 • Reactie op brand
  • Brandwerendheid (E + EI)
  • Rookwerendheid
  • Zelfsluitend
 • Waterdichtheid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Windbestendigheid
 • Weerstand tegen sneeuw en permanente belasting
 • Stootvastheid
 • Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen
 • Hoogte
 • Ontgrendelbaarheid
 • Geluidprestatie
 • Warmteoverdracht
 • Stralingseigenschappen
 • Luchtdoorlatendheid


Voor vliesgevels zijn de essentiële karakteristieken grotendeels gelijk. Hiervoor wordt echter verwezen naar bijlage ZA van EN 13830.

Afhankelijk van het project waarin de gevel wordt toegepast kan het zijn dat niet alle essentiële karakteristieken verklaard hoeven te worden. Zo zijn de brand gerelateerde karakteristieken niet altijd van toepassing. In dat geval hoeft een karakteristiek niet op de CE-markering vermeld te worden.

De CE-markering die bij een product moet worden meegeleverd dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten:

 1. CE-afbeelding
 2. Laatste twee cijfers van het jaar waarin het werd aangebracht
 3. Naam en contactgegevens van de fabrikant
 4. Unieke identificatiecode voor het producttype
 5. Referentie naar de bijbehorende DoP (DoP-nummer)
 6. Verwijzing naar de betreffende geharmoniseerde norm (hEN) (bijv. EN 13830: 2003)
 7. Beoogde toepassing(en) volgens hEN
 8. Dezelfde prestaties voor de essentiële eigenschap(pen) als opgegeven in de DoP (Opmerking: NPD’s uit DoP kunnen op de CE-markering weggelaten worden)
 9. Naam en ID-nummer van de betreffende Notified Body, indien van toepassing.


Een voorbeeld van een CE-markering is hieronder weergegeven.

Voorbeeld van een CE-markering voor ramen en deuren

19.4.1 Aluminium_CE-markering_Voorbeeld.jpg