4.18 Geprefabriceerde VMRG gevelelementen

Voornamelijk bij hoogbouwprojecten is het aan te bevelen de gevel uit te voeren in geprefabriceerde VMRG gevelelementen. Daarbij dient in de ontwerpfase rekening gehouden te worden met aspecten zoals:

  • Lange voorbereidingstijd;
  • De logistiek tijdens productie, transport en montage;
  • Het gewicht en de montagewijze;
  • De vervangbaarheid van gevelcomponenten;
  • De visuele beleving van maatafwijkingen;
  • De visuele beleving van naden tussen elementen onderling;
  • De waterhuishouding;
  • Wind- en waterdichtheid van aansluitingen tussen gevel­elementen onderling en op het bouwkundig kader;
  • Bouwfysische aspecten bij de bouwkundige aansluitingen;
  • De gevel als gebouwomhulling.