2.8 Schuine glasgevels en glasdaken

Bij het ontwerpen, fabriceren, monteren en gebruiken van glasdaken en schuine glasgevels moet rekening worden gehouden met een aantal factoren die bij verticaal geplaatste gevels een andere rol spelen. Die factoren hebben betrekking op o.a.:

  • De constructieve veiligheid;
  • De brandveiligheid;
  • De waterhuishouding;
  • De licht- en zontoetreding;
  • De thermische isolatie;
  • De beglazing;
  • De bereikbaarheid (montage/technisch onderhoud/reiniging);
  • Condensafvoer.