VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

24.3.2.4 Torderen

Het torderen van het profiel (T) wordt gemeten, zoals weergegeven in figuur 5, door het profiel op een vlakke ondergrond te plaatsen, het profiel onder zijn eigen gewicht te laten rusten en de maximale afstand te meten op elk punt in de ontwikkelde lengte (lengte gemeten langs de gebogen vorm) tussen de onderzijde van het profiel en de ondergrond. Toleranties zijn in tabel 1 gespecificeerd als functie van de breedte W en de ontwikkelde lengte L van het profiel.

Figuur 5. Torderen profiel

Screenshot-24.3.2.4-Figuur 5. Torderen profiel.png

 

Tabel 1. Toleranties torderen

Screenshot-24.3.2.4-Tabel 1. Toleranties torderen.png