1.9 Vormgeving

In het ontwerpstadium dient, mede ter voorkoming van corrosie o.a. met de volgende punten rekening te worden gehouden:

 • Horizontale vlakken blijven langer nat en vervuilen sneller;
 • Capillaire naden houden vocht en vuil vast;
 • Moeilijk bereikbare plaatsen worden meestal niet of slecht onderhouden;
 • Hellende gevels zijn lastig schoon te maken;
 • Zeer grote draaiende delen zijn vanwege de grotere afmetingen minder gebruikersvriendelijk en meer windgevoelig, dus kwetsbaar;
 • Slecht bereikbare ruiten zijn moeilijk herplaatsbaar.


Ruiten met grote afmetingen of bijzondere specificaties kunnen consequenties hebben voor aspecten zoals:

 • levertijd;
 • fabricage;
 • uitvoerbaarheid;
 • transport;
 • montage;
 • vervangbaarheid;
 • risico op breuk.