17.2.3 Het technisch en esthetisch onderhoudsplan

Indien de opdrachtgever/gebouweigenaar onderhoud onderbrengt bij de VMRG gevelbouwer is het van belang om een technisch en esthetisch onderhoudsplan op te stellen die specifiek voor het te onderhouden object geldt. Voor het opstellen van een onderhoudsplan dient de opdrachtgever een VMRG gevelbouwer, onderhoudsbedrijf of adviseur in te schakelen. Het reinigings- en onderhoudsplan dient minimaal elke 3 jaar geactualiseerd te worden.

Enkele punten die minimaal in het technisch en esthetisch onderhoudsplan staan:

  • De werkwijze/werkmethode;
  • Alle materiaalgegevens van de gevelelementen;
  • De onderhoudsfrequenties;
  • Alle technische details (tekeningen van het object);
  • Foto’s van het object;
  • Wat er wordt vastgelegd bij een onderhoudsbeurt (de opmerkingen en constateringen).