21.3.4 Normen en richtlijnen

Voor de installatie van een zonneboilersysteem gelden de volgende normen:

NEN 1010

Veiligheidsbepalingen voor laagspannings-installaties

NEN 1006

Algemene voorschriften voor leidingwater-installaties

NEN 3215

Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden


Het systeem kan worden getest door een onafhankelijk testinstituut volgens de norm EN 12976 en de collector volgens de norm EN 12975.