VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Normen

Soort

Nummer

Jaartal

Omschrijving

ETAG

2

2002, 2013

Structural Sealant Glazing Systems (Structureel verlijmde beglazingssystemen), deel 1 t/m 3

ANSI-H

35.1

2017

American National Standard Alloy & Temper Designation Systems for Aluminum (aanduiding aluminium legeringen en hardingstoestanden)

BPR

89/106/EEG

2011

CE-markering van bouwproducten

ISO

105 B02

2014

Textiel - Beproeving van de kleurechtheid - Deel B02: Kleurechtheid bij kunstlicht: Proef met xenonbooglamp

ISO

105 B04

1994

Textiel - Beproeving van de kleurechtheid - Deel B04: Kleurechtheid tegen weersinvloeden: Beproeving met xenonbooglamp

ISO

139

2005 + A1: 2011

Textiel - Standaardatmosferen voor het conditioneren en de beproeving

NEN-EN

179

2008

Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden

ASTM-C

207-06

2011

Standardspecification for hydrated lime for masonry purposes (samenstelling cementmortel)

NEN

270

1969

Draairichting van deuren, ramen en luiken

NEN-EN

356

1999

Glas in gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval

NEN-EN

485

1994 t/m 2016

Aluminium en aluminiumlegeringen - Plaat en band deel 1 t/m 4

+A1:2009

NEN-EN

573

1994 t/m 2013

Aluminium en aluminiumlegeringen deel 1, 2, 3 & 5

NEN-EN

755-2

2016

Aluminium en aluminiumlegeringen – Deel 2: Mechanische eigenschappen

NEN-EN

755-9

2016

Aluminium en aluminiumlegeringen – Deel 9: Profielen, toleranties op afmetingen en vorm

NEN

1006

2015

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)

NEN

1010

2015, C1:2016, C2:2016

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN

1026

2016

Ramen en Deuren – Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN

1027

2016

Ramen en Deuren – Waterdichtheid - Beproevingsmethode

NEN

1068

2012 +C1:2014

Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden

NEN

1087

2001

Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw

NEN-EN

1125

2008

Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale

bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN

1154

1997 +A1:2003

Hang- en sluitwerk - Deurdrangers - Eisen en beproevingsmethoden

+C1:2006

NEN-EN

1155

1997 +A1:2003

Hang- en sluitwerk - Elektrische open-standhouders voor draaideuren - Eisen en beproevingsmethoden

+C1:2006

NEN-EN

1279

1-6:2015

Glas voor gebouwen - Isolerend glas, deel 1 t/m 6

NEN-EN

1301

2008

Vlakglas voor gebouwen - Termen en definities van vlakglas

NEN-EN

1303

2015

Vlakglas voor gebouwen - Bewerkingen van de zijkanten van vlakglas en randen en randen van gaten in vlakglas

NEN-EN-ISO

1421

2016

Met rubber of kunststof beklede weefsels - Bepaling van de treksterkte en de verlenging bij breuk

NEN-EN-ISO

1461

2009

Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN

1670

2007 + C1:2008

Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN

1773

1997

Textiel - Weefsels - Bepaling van de breedte en de lengte

NEN-EN

1775

2007

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren

NEN-EN

1932

2013

Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen windbelastingen - Beproevingsmethode en prestatiekenmerken

NEN-EN

1935

2002 + C1:2007

Hang- en sluitwerk - Klepscharnieren met enkelvoudige as - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN

1990

2011 (incl A1,A1/C2 en NB)

Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN

1991-1-1

2011 (inclC1 en NB)

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

NEN-EN

1991-1-2

2011 (incl C1 en NB)

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand

NEN-EN

1991-1-3

2011 (incl C1 en NB)

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting

NEN-EN

1991-1-4

2011 (incl A1, C2 en NB) 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting

NEN-EN

1991-1-5

2011 (incl C1 en NB) 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen – Thermische belasting

NEN-EN

1991-1-7

2015 (incl C1 + A1) 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen

NEN-EN

1991-3

2006 +NB:2013 +C1:2012

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines

NEN-EN

1992-1-2

2011 (incl C1 en NB)

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN

1993-1-1 

2016 (incl C2 + A1)

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN

1993-1-2

2011 (incl C2) +NB:2015

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN

1999-1-1 

2011 (incl A1 en NB)

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiunconstructies – Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN-ISO

2076

2013

Textiel - Kunstvezels - Soortnamen

NEN-EN-ISO

2286-1

2016

Met rubber of kunststof bedekte weefsels - Bepaling van de rolkarakteristieken - Deel 1: Methoden voor de bepaling van lengte, breedte en nettomassa

NEN-EN-ISO

2409

2013

Verven en vernissen – Ruitjesproef

NEN

2608

2014

Vlakglas voor gebouwen - Eisen en bepalingsmethoden

NEN

2767-1

2017

Conditiemeting - Deel 1: Methodiek

NEN

2778

2015

Vochtwering in gebouwen

ASTM-D

2794-93

2010

Standard test method for resistance of organic coatings to the effects of rapid deformation (impact) (Slagvastheid bepaling)

NEN-EN-ISO

2815 

2003

Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen indringen volgens Buchholz

 ISO

2859

1985 t/m 2005 + Cor1:2001 +Amd1:2011 

Monsternemingprocedures voor keuring op attributen

NEN

3011

2015

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

NEN

3215

2011 +C1:2014

Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethode voor de afvoercapacitiet, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen

STM-D

3260

2011

Standard testmethod for acid and mortal resistance of factory-applied clear coatings on extruded aluminium products (cementtest)

NEN-ISO 

3270

2001

 Verven en vernissen en hun grondstoffen - Temperatuur en vochtigheid tijdens conditioneren en beproeven

NEN

3413

1994

Schuimbanden - Eisen en beproevingsmethoden

NEN

3569

2018

Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas

NEN

3576

2009

Beglazing van kozijnen, ramen en deuren - Functionele eisen

NPR

3577

2011

Beglazen van gebouwen

NEN

3660

1988

Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte – Beproevingsmethoden

NEN-ISO

3934

2011

Gevulcaniseerde en thermoplastische rubber - Voorgevormde pakkingen gebruikt in gebouwen - Classificatie, specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO

4287

2007+ A1:2009

Geometrische productspecificaties (GPS) Oppervlakgesteldheid: Profielmethode - Termen, definities en parameters voor de oppervlakgesteldheid

DIN

4768

1990

Ermittlung der Rauheitskengrössen Ra, Rz, Rmax mit elektrischen Tastschnittgeräten

NEN

5087

2013 + A1:2016

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN

5089

2009

Inbraakveiligheid van gebouwen - Inbraakwerend hang- en sluitwerk -

Classificatie, eisen en beproevingsmethoden

NEN

5096

2012 + A1:2015

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

NEN

5254

2003

Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem)

NEN

5335

1970

Verf - Bepaling van de stootvastheid door middel van vallende moeren

NEN-ISO

5892

2013

Gevelprofielen van rubber - Materialen voor voorgevormd vast gevulcaniseerd constructief rubber - Specificatie

NEN

6063

2008

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken 

NEN

6064

1991 +A2:2001

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN

6065

1991 +A1:1997

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties)

NEN

6066

1991 +A1:1997

Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (combinaties)

NEN

6068

2016 +C1

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten 

NEN

6069

2016 +A1

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

NEN

6075

2012 (incl C1)

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten

NEN

7120

2012 +C1 + A1:2017

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

NEN-EN-ISO

8289

2001

Email - Het vaststellen en localiseren van defecten in geëmailleerde producten door een laagspanningsproef 

NTA

8493

2007

Kleine aan het net gekoppelde fotovoltaïsche systemen

NEN-EN-ISO

8501

2001 t/m 2007

Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen van verven en aanverwante producten deel 1 t/m 4

NEN-EN-ISO

9227

2017

Corrosie beproeving in kunstmatige omgevingen – Zoutsproeibeproeving

NEN-EN-ISO

9806

2017

Zonne-energie - Thermische zonnecollectoren - Beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO

10025-1

2004

Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden 

NEN-EN-ISO

10077-1

2017

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 1: Algemeen 

NEN-EN-ISO

10140

1: 2016, 2:2010, 3: 2010/A1:2015, 4-5:2010, 6:2010/A1:2012

Akoestiek-Laboratoriummeting van geluidsisolatie van bouwelementen - deel 1 t/m 5

NEN-EN-ISO

11600

2003 +A1:2011

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Classificatie en eisen voor afdichtingen

NEN-EN

12020-2

2:2016, C1:2017

Aluminium en aluminiumlegeringen – Deel 2 Toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN

12046-1

2003

Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 1: Ramen

NEN-EN

12046-2

2000

Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 2: Deuren

NEN-EN

12127

1997

Textiel - Weefsels - Bepaling van de massa per eenheid van oppervlakte met gebruik van kleine monsters

NEN-EN

12152

2002

Vliesgevels - Luchtdoorlatendheid - Prestatie-eisen en classificatie

NEN-EN

12153

2000

Vliesgevels - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN

12154

1999

Vliesgevels - Waterdichtheid- Prestatie-eisen en classificatie

NEN-EN

12155

2000

Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder statische druk

NEN-EN

12207

2016

Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Classificatie

NEN-EN

12208

1999

Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie

NEN-EN

12211

2016

Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - Beproevingsmethode

NEN-EN

12217

2015

Deuren – Bedieningskrachten – Eisen en classificatie

NEN-EN

12354-3

2000

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen - Deel 3: Luchtgeluidisolatie tegen geluiden van buitenaf

NEN-EN

12600

2003

Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas

NEN-EN

12758

2011

Glas voor gebouwen - Beglazing en luchtgeluidisolatie - Product beschrijvingen en bepaling van eigenschappen

NEN-EN

12975-1

2006 + A1:2010

Thermische zonne-energiesytemen en componenten - Zonne-collectoren - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN

12976-1

2017

Thermische zonne-energiesytemen en componenten - Fabrieksmatig geproduceerde systemen - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN

12976-2

2017

Thermische zonne-energiesytemen en componenten - Fabrieksmatig geproduceerde systemen - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN

13115

2001

Ramen – Classificatie van mechanische eigenschappen – Verticale belasting, torsie en bedieningskrachten

NEN-EN

13501-1 

2017

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

NEN-EN

13561

2015

Zonneschermen - Prestatie-eisen inclusief veiligheid

NEN-EN

13659

2015

Luiken - Prestatie-eisen inclusief veiligheid

NEN-EN 

 13830

2015

Vliesgevels - Productnorm

NEN-EN-ISO

13934-1

2013

Textiel - Trekeigenschappen van weefsels - Deel 1: Bepaling van de maximale trekkracht en de rek bij de maximale kracht met gebruik van de stripmethode

NEN-EN-ISO

13937-4

2000

Textiel - Scheureigenschappen van weefsels - Deel 4: Bepaling van de scheurkracht met tongvormige proefstukken (Dubbele scheurproef)

NEN-EN

 14024

 2004

Metalen profielen met thermische onderbreking – Mechanische prestaties - Eisen, toetsen en beproevingen voor beoordeling

NEN-EN

 14179-1

 2005

Glas voor gebouwen - Heat soaked thermisch gehard natronkalk-veiligheidsglas -Deel 1: Definitie en beschrijving

NEN-EN

14202

2004

Zonneschermen en luiken - Geschiktheid voor het gebruik van kokervormige en blokvormige motorisering - Eisen en beproevingsmethodes

NEN-EN

14351-1 

2006 + A2:2016

Ramen en deuren - Productnorm,  prestatie-eisen - Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

NEN-EN

14500

2008

Zonneschermen en luiken - Thermisch en visueel comfort - Beproeving- en berekeningsmethoden

NEN-EN

14501

2005

Zonneschermen en luiken - Thermisch en visueel comfort - Prestatiekenmerken en classificatie

NEN-EN

14608

 2004

Ramen - Bepaling van de weerstand van sterkte

NEN-EN

16034

2014

Voetgangersdeuren, industriële, commerciële, garagedeuren en ramen - Productnorm, prestatie-eisen - Eisen ten behoeve van weerstand tegen brand en/of rookcontrole

NEN-EN-ISO

16474

2013

Verven en vernissen - Methoden van blootstelling aan laboratorium lichtbronnen - deel 1 t/m 3

NEN-EN-ISO 19650-1 2018

Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling -- Part 1: Concepts and principles

NEN-EN-ISO 19650-2 2018 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling -- Part 2: Delivery phase of assets
NEN-EN-ISO 29481-4 2017 Building information models -- Information delivery manual -- Part 2: Interaction framework

NEN-EN-IEC

61215

1+2:2017, C11:2017

Fotovoltaïsche (PV) modules voor aardse toepassingen - ontwerpclassificatie en typegoedkeuring - Deel 1-2: Bijzondere eisen voor het testen van dunne film fotovoltaïsche (PV) modules gebaseerd op Cadmium Telluride (CdTe)

NEN-EN-IEC

61730-1

2018

Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules – Deel 1: Eisen voor constructie

NEN-EN-IEC

62109-1

2010

Veiligheid van vermogensomzetters gebruikt in foto elektrische vermogenssystemen - Deel 1: Algemene eisen

NPR-IEC/TS

62257-1

2013

Aanbevelingen voor duurzame energie en hybride systemen voor electriciteitsvoorziening in buitengebieden - Deel 1: Algemene introductie voor gedecentraliseerde elektriciteitsnetten

NPR-IEC/TS

62257-7-1

2010

Aanbevelingen voor duurzame energie en hybride systemen voor electriciteitsvoorziening in buitengebieden - Deel 7-1: Generatoren - Fotovoltaïsche generatoren

NEN-EN-IEC

62305

1:2011, C11:2016-11, 2:2012, 3+4:2011

Bliksembeveiliging deel 1 t/m 4