Normen

Soort

Nummer

Jaartal

Omschrijving

ETAG

2

2002, 2013

Structural Sealant Glazing Systems (Structureel verlijmde beglazingssystemen), deel 1 t/m 3

ANSI-H

35.1

2017

American National Standard Alloy & Temper Designation Systems for Aluminum (aanduiding aluminium legeringen en hardingstoestanden)

BPR

89/106/EEG

2011

CE-markering van bouwproducten

ISO

105 B02

2014

Textiel - Beproeving van de kleurechtheid - Deel B02: Kleurechtheid bij kunstlicht: Proef met xenonbooglamp

ISO

105 B04

1994

Textiel - Beproeving van de kleurechtheid - Deel B04: Kleurechtheid tegen weersinvloeden: Beproeving met xenonbooglamp

ISO

139

2005 + A1: 2011

Textiel - Standaardatmosferen voor het conditioneren en de beproeving

NEN-EN

179

2008

Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden

ASTM-C

207-06

2011

Standardspecification for hydrated lime for masonry purposes (samenstelling cementmortel)

NEN

270

1969

Draairichting van deuren, ramen en luiken

NEN-EN

356

1999

Glas in gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval

NEN-EN

485

1994 t/m 2016

Aluminium en aluminiumlegeringen - Plaat en band deel 1 t/m 4

+A1:2009

NEN-EN

573

1994 t/m 2013

Aluminium en aluminiumlegeringen deel 1, 2, 3 & 5

NEN-EN

755-2

2016

Aluminium en aluminiumlegeringen – Deel 2: Mechanische eigenschappen

NEN-EN

755-9

2016

Aluminium en aluminiumlegeringen – Deel 9: Profielen, toleranties op afmetingen en vorm

NEN

1006

2015

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)

NEN

1010

2015, C1:2016, C2:2016

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN

1026

2016

Ramen en Deuren – Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN

1027

2016

Ramen en Deuren – Waterdichtheid - Beproevingsmethode

NEN

1068

2012 +C1:2014

Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden

NEN

1087

2001

Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw

NEN-EN

1125

2008

Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale

bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN

1154

1997 +A1:2003

Hang- en sluitwerk - Deurdrangers - Eisen en beproevingsmethoden

+C1:2006

NEN-EN

1155

1997 +A1:2003

Hang- en sluitwerk - Elektrische open-standhouders voor draaideuren - Eisen en beproevingsmethoden

+C1:2006

NEN-EN

1279

1-6:2015

Glas voor gebouwen - Isolerend glas, deel 1 t/m 6

NEN-EN

1301

2008

Vlakglas voor gebouwen - Termen en definities van vlakglas

NEN-EN

1303

2015

Vlakglas voor gebouwen - Bewerkingen van de zijkanten van vlakglas en randen en randen van gaten in vlakglas

NEN-EN-ISO

1421

2016

Met rubber of kunststof beklede weefsels - Bepaling van de treksterkte en de verlenging bij breuk

NEN-EN-ISO

1461

2009

Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN

1670

2007 + C1:2008

Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN

1773

1997

Textiel - Weefsels - Bepaling van de breedte en de lengte

NEN-EN

1775

2007

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren

NEN-EN

1932

2013

Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen windbelastingen - Beproevingsmethode en prestatiekenmerken

NEN-EN

1935

2002 + C1:2007

Hang- en sluitwerk - Klepscharnieren met enkelvoudige as - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN

1990

2011 (incl A1,A1/C2 en NB)

Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN

1991-1-1

2011 (inclC1 en NB)

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

NEN-EN

1991-1-2

2011 (incl C1 en NB)

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand

NEN-EN

1991-1-3

2011 (incl C1 en NB)

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting

NEN-EN

1991-1-4

2011 (incl A1, C2 en NB) 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting

NEN-EN

1991-1-5

2011 (incl C1 en NB) 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen – Thermische belasting

NEN-EN

1991-1-7

2015 (incl C1 + A1) 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen

NEN-EN

1991-3

2006 +NB:2013 +C1:2012

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines

NEN-EN

1992-1-2

2011 (incl C1 en NB)

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN

1993-1-1 

2016 (incl C2 + A1)

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN

1993-1-2

2011 (incl C2) +NB:2015

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN

1999-1-1 

2011 (incl A1 en NB)

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiunconstructies – Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN-ISO

2076

2013

Textiel - Kunstvezels - Soortnamen

NEN-EN-ISO

2286-1

2016

Met rubber of kunststof bedekte weefsels - Bepaling van de rolkarakteristieken - Deel 1: Methoden voor de bepaling van lengte, breedte en nettomassa

NEN-EN-ISO

2409

2013

Verven en vernissen – Ruitjesproef

NEN

2608

2014

Vlakglas voor gebouwen - Eisen en bepalingsmethoden

NEN

2767-1

2017

Conditiemeting - Deel 1: Methodiek

NEN

2778

2015

Vochtwering in gebouwen

ASTM-D

2794-93

2010

Standard test method for resistance of organic coatings to the effects of rapid deformation (impact) (Slagvastheid bepaling)

NEN-EN-ISO

2815 

2003

Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen indringen volgens Buchholz

 ISO

2859

1985 t/m 2005 + Cor1:2001 +Amd1:2011 

Monsternemingprocedures voor keuring op attributen

NEN

3011

2015

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

NEN

3215

2011 +C1:2014

Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethode voor de afvoercapacitiet, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen

STM-D

3260

2011

Standard testmethod for acid and mortal resistance of factory-applied clear coatings on extruded aluminium products (cementtest)

NEN-ISO 

3270

2001

 Verven en vernissen en hun grondstoffen - Temperatuur en vochtigheid tijdens conditioneren en beproeven

NEN

3413

1994

Schuimbanden - Eisen en beproevingsmethoden

NEN

3569

2018

Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas

NEN

3576

2009

Beglazing van kozijnen, ramen en deuren - Functionele eisen

NPR

3577

2011

Beglazen van gebouwen

NEN

3660

1988

Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte – Beproevingsmethoden

NEN-ISO

3934

2011

Gevulcaniseerde en thermoplastische rubber - Voorgevormde pakkingen gebruikt in gebouwen - Classificatie, specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO

4287

2007+ A1:2009

Geometrische productspecificaties (GPS) Oppervlakgesteldheid: Profielmethode - Termen, definities en parameters voor de oppervlakgesteldheid

DIN

4768

1990

Ermittlung der Rauheitskengrössen Ra, Rz, Rmax mit elektrischen Tastschnittgeräten

NEN

5087

2013 + A1:2016

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN

5089

2009

Inbraakveiligheid van gebouwen - Inbraakwerend hang- en sluitwerk -

Classificatie, eisen en beproevingsmethoden

NEN

5096

2012 + A1:2015

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

NEN

5254

2003

Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem)

NEN

5335

1970

Verf - Bepaling van de stootvastheid door middel van vallende moeren

NEN-ISO

5892

2013

Gevelprofielen van rubber - Materialen voor voorgevormd vast gevulcaniseerd constructief rubber - Specificatie

NEN

6063

2008

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken 

NEN

6064

1991 +A2:2001

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN

6065

1991 +A1:1997

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties)

NEN

6066

1991 +A1:1997

Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (combinaties)

NEN

6068

2016 +C1

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten 

NEN

6069

2016 +A1

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

NEN

6075

2012 (incl C1)

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten

NEN

7120

2012 +C1 + A1:2017

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

NEN-EN-ISO

8289

2001

Email - Het vaststellen en localiseren van defecten in geëmailleerde producten door een laagspanningsproef 

NTA

8493

2007

Kleine aan het net gekoppelde fotovoltaïsche systemen

NEN-EN-ISO

8501

2001 t/m 2007

Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen van verven en aanverwante producten deel 1 t/m 4

NEN-EN-ISO

9227

2017

Corrosie beproeving in kunstmatige omgevingen – Zoutsproeibeproeving

NEN-EN-ISO

9806

2017

Zonne-energie - Thermische zonnecollectoren - Beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO

10025-1

2004

Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden 

NEN-EN-ISO

10077-1

2017

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 1: Algemeen 

NEN-EN-ISO

10140

1: 2016, 2:2010, 3: 2010/A1:2015, 4-5:2010, 6:2010/A1:2012

Akoestiek-Laboratoriummeting van geluidsisolatie van bouwelementen - deel 1 t/m 5

NEN-EN-ISO

11600

2003 +A1:2011

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Classificatie en eisen voor afdichtingen

NEN-EN

12020-2

2:2016, C1:2017

Aluminium en aluminiumlegeringen – Deel 2 Toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN

12046-1

2003

Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 1: Ramen

NEN-EN

12046-2

2000

Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 2: Deuren

NEN-EN

12127

1997

Textiel - Weefsels - Bepaling van de massa per eenheid van oppervlakte met gebruik van kleine monsters

NEN-EN

12152

2002

Vliesgevels - Luchtdoorlatendheid - Prestatie-eisen en classificatie

NEN-EN

12153

2000

Vliesgevels - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN

12154

1999

Vliesgevels - Waterdichtheid- Prestatie-eisen en classificatie

NEN-EN

12155

2000

Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder statische druk

NEN-EN

12207

2016

Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Classificatie

NEN-EN

12208

1999

Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie

NEN-EN

12211

2016

Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - Beproevingsmethode

NEN-EN

12217

2015

Deuren – Bedieningskrachten – Eisen en classificatie

NEN-EN

12354-3

2000

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen - Deel 3: Luchtgeluidisolatie tegen geluiden van buitenaf

NEN-EN

12600

2003

Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas

NEN-EN

12758

2011

Glas voor gebouwen - Beglazing en luchtgeluidisolatie - Product beschrijvingen en bepaling van eigenschappen

NEN-EN

12975-1

2006 + A1:2010

Thermische zonne-energiesytemen en componenten - Zonne-collectoren - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN

12976-1

2017

Thermische zonne-energiesytemen en componenten - Fabrieksmatig geproduceerde systemen - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN

12976-2

2017

Thermische zonne-energiesytemen en componenten - Fabrieksmatig geproduceerde systemen - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN

13115

2001

Ramen – Classificatie van mechanische eigenschappen – Verticale belasting, torsie en bedieningskrachten

NEN-EN

13501-1 

2017

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

NEN-EN

13561

2015

Zonneschermen - Prestatie-eisen inclusief veiligheid

NEN-EN

13659

2015

Luiken - Prestatie-eisen inclusief veiligheid

NEN-EN 

 13830

2015

Vliesgevels - Productnorm

NEN-EN-ISO

13934-1

2013

Textiel - Trekeigenschappen van weefsels - Deel 1: Bepaling van de maximale trekkracht en de rek bij de maximale kracht met gebruik van de stripmethode

NEN-EN-ISO

13937-4

2000

Textiel - Scheureigenschappen van weefsels - Deel 4: Bepaling van de scheurkracht met tongvormige proefstukken (Dubbele scheurproef)

NEN-EN

 14024

 2004

Metalen profielen met thermische onderbreking – Mechanische prestaties - Eisen, toetsen en beproevingen voor beoordeling

NEN-EN

 14179-1

 2005

Glas voor gebouwen - Heat soaked thermisch gehard natronkalk-veiligheidsglas -Deel 1: Definitie en beschrijving

NEN-EN

14202

2004

Zonneschermen en luiken - Geschiktheid voor het gebruik van kokervormige en blokvormige motorisering - Eisen en beproevingsmethodes

NEN-EN

14351-1 

2006 + A2:2016

Ramen en deuren - Productnorm,  prestatie-eisen - Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

NEN-EN

14500

2008

Zonneschermen en luiken - Thermisch en visueel comfort - Beproeving- en berekeningsmethoden

NEN-EN

14501

2005

Zonneschermen en luiken - Thermisch en visueel comfort - Prestatiekenmerken en classificatie

NEN-EN

14608

 2004

Ramen - Bepaling van de weerstand van sterkte

NEN-EN

16034

2014

Voetgangersdeuren, industriële, commerciële, garagedeuren en ramen - Productnorm, prestatie-eisen - Eisen ten behoeve van weerstand tegen brand en/of rookcontrole

NEN-EN-ISO

16474

2013

Verven en vernissen - Methoden van blootstelling aan laboratorium lichtbronnen - deel 1 t/m 3

NEN-EN-ISO 19650-1 2018

Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling -- Part 1: Concepts and principles

NEN-EN-ISO 19650-2 2018 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling -- Part 2: Delivery phase of assets
NEN-EN-ISO 29481-4 2017 Building information models -- Information delivery manual -- Part 2: Interaction framework

NEN-EN-IEC

61215

1+2:2017, C11:2017

Fotovoltaïsche (PV) modules voor aardse toepassingen - ontwerpclassificatie en typegoedkeuring - Deel 1-2: Bijzondere eisen voor het testen van dunne film fotovoltaïsche (PV) modules gebaseerd op Cadmium Telluride (CdTe)

NEN-EN-IEC

61730-1

2018

Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules – Deel 1: Eisen voor constructie

NEN-EN-IEC

62109-1

2010

Veiligheid van vermogensomzetters gebruikt in foto elektrische vermogenssystemen - Deel 1: Algemene eisen

NPR-IEC/TS

62257-1

2013

Aanbevelingen voor duurzame energie en hybride systemen voor electriciteitsvoorziening in buitengebieden - Deel 1: Algemene introductie voor gedecentraliseerde elektriciteitsnetten

NPR-IEC/TS

62257-7-1

2010

Aanbevelingen voor duurzame energie en hybride systemen voor electriciteitsvoorziening in buitengebieden - Deel 7-1: Generatoren - Fotovoltaïsche generatoren

NEN-EN-IEC

62305

1:2011, C11:2016-11, 2:2012, 3+4:2011

Bliksembeveiliging deel 1 t/m 4