ABT B.V.

Type
Partner
Bezoekadres
Arnhemsestraatweg 358
6881 NK VELP
Postadres
Postbus 82
6800 AB ARNHEM
Telefoon
026 3683111
E-mail
info@abt.eu
Website
http://www.abt.eu
Contactpersoon
De heer G. Peters

Bedrijfsinformatie

ABT - Ingenieurs in bouwtechniek
ABT is een multidisciplinair ingenieursbureau dat de aanwezige kennis van haar ruim 250 medewerkers snel, flexibel en doelgericht combineert. Voor projecten van elke schaal en in iedere fase van het bouwproces: van initiatief naar ontwerp tot uitvoering en exploitatie. De dienstverlening richt zich op de kennisgebieden constructies, civiele techniek, bouwkunde, bouwfysica en installatietechniek. Ook ontwerp-, project- en bouwplaatsmanagement behoren tot de specialisaties. Samenwerking tussen deze kennisgebieden is vanzelfsprekend. Zo komt ABT tot hoogwaardige, vernieuwende oplossingen, waarbij techniek gepaard gaat met kennis van het proces.
ABT levert als onafhankelijk adviesbureau toegevoegde waarde aan de gebouwde omgeving. Voor zowel gebouwen als infrastructuur, nieuwbouw als hergebruik. ABT is actief in binnen- en buitenland. Vanuit onze veelzijdige kennis van techniek én proces verkennen wij samen met onze opdrachtgevers de grenzen van het mogelijke. Dit doen wij binnen de gestelde kaders en met aandacht voor duurzame en nieuwe ontwikkelingen. Onze multidisciplinaire aanpak helpt ons om voorloper te zijn binnen speerpunten als ontwerpoptimalisatie, veiligheid, BIM en BEM, en ondergronds bouwen. Door samenwerking en passie voor het vak helpen wij de opdrachtgever zijn ambitie te realiseren. Van visie naar realisatie, van idee naar gebouw: ABT bouwt aan ambities.

ABT - Building Envelope Engineering
Een integrale benadering van gevel- en dak-engineering.
De gevels en daken van gebouwen worden steeds geavanceerder, complexer en dynamischer. Nieuwe, spannende en duurzamere materialen worden bedacht, en ook de vorm wordt complexer onder invloed van de huidige reken- en tekentechnieken. Tegelijkertijd blijven de functionele eisen aan wind- en waterdichtheid, thermische isolatie, beheer en onderhoud, maakbaarheid en kosten onverminderd geldig.

ABT Building Envelope Engineering, is meer dan façade-engineering.
ABT Building Envelope Engineering wil de laatste ontwikkelingen die vanuit de architectuur en materialen op ons afkomen op optimale wijze verbinden. ABT Building Envelope Engineering kan de wensen op het gebied van verschijningsvorm, esthetica en architectuur van een dak of gevel maakbaar, haalbaar en betrouwbaar maken, met oog voor levensduur en duurzaamheid. Dit vermindert het financiële risico binnen bouwprojecten, groot of klein. De gevel en het dak vertegenwoordigen immers 20 tot 30 procent van de bouwsom en is één van de meest lastig uitvoerbare delen van het gebouw.

Slimme gevels door integrale engineering.
Het ABT Building Envelope Engineering team bestaat uit een combinatie van jonge creatieve ingenieurs en ervaren specialisten uit verschillende kennisgebieden. Bij de gevel komen een groot aantal disciplines samen die allemaal nodig zijn om een gevel te ontwerpen en de technische en financiële haalbaarheid ervan uit te rekenen. Specialisten op het gebied van bouwfysica, constructies, bouwkunde en uitvoeringstechnieken, klimaatinstallaties, akoestiek, brandveiligheid, materialen en detaillering werken nauw samen.

Intelligente gevels door slimme toepassing software.
Alle gevels en daken worden uitgewerkt met behulp van BIM, de laatste stand op het gebied van software wordt gebruikt om complexe ontwerpen te optimaliseren. Door vanuit de wiskunde slimme algoritmes te bedenken en die de basis te laten zijn voor het modelontwerp kan het op het eerste oog onmogelijke, toch worden waargemaakt. Door deze informatie parametrisch te benaderen, kunnen we daarbij ook komen tot een vergaande optimalisatie van het ontwerp. Uiteraard moet deze informatie ook na het ontwerp en bouw van de gevel beschikbaar blijven ten behoeve van beheer, onderhoud, en eventueel demontage / sloop.
Door de inzet van een team dat gevel – en dakengineering tot in de puntjes beheerst en dit al diverse malen heeft bewezen, is ABT in staat om architecten en opdrachtgevers snel, gedetailleerd en betrouwbaar te begeleiden naar een blijvend mooie gevel en dak.