Directiedag 2020

Datum: woensdag 5 februari 2020
Directieleden van de aangesloten bedrijven ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.