11 mei 2023

DUCO presenteert de magie van zonale ventilatie

Frisse lucht in jouw leven, op het juiste moment, in de juiste ruimte. Dat is waar zonale ventilatie voor staat. Een boodschap die DUCO al jaren voert, wordt nu volmondig geclaimd. Zonale ventilatie is het concept voor de woningen van de toekomst en levert fantastische resultaten op vlak van comfort en energiezuinigheid.

Wat verstaan we onder zonale ventilatie?

Binnen het concept van zonale ventilatie beschouwt DUCO de woning niet als één geheel, maar als een verzameling van zones. De energie-efficiëntie en comfortverbetering van de standaard vraagsturing wordt naar een hoger niveau getild door de ventilatie ook enkel toe te passen waar nodig. Zonaal ventileren is dan ook een logische evolutie van vraaggestuurd ventileren.

De magie van zonale ventilatie

Die energie-efficiëntie en comfortverbetering zijn dan ook het sterkste argument voor zonale ventilatie. De recente jaren hebben uitgewezen hoe belangrijk het is om een comfortabele en gezonde woning te hebben. 
De zonale ventilatiesystemen van DUCO ventileren enkel waar dat nodig is, waardoor ze minstens 30% minder geluid produceren. Een niet te onderschatten voordeel in deze tijden van energietransitie, waar installatiegeluid een almaar groter deel van het gesprek uitmaakt. Daarnaast besparen ze tot 40% in energieverbruik ten opzichte van traditionele ventilatiesystemen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de rekening.
Ontdek alles over zonaal ventileren

Het gamma van DUCO

DUCO beschikt over verschillende producten die onder de waaier van zonale ventilatie vallen. Wij maken hierin geen onderscheid tussen C- en D-systemen. We beperken ons ook niet tot residentiële woningbouw. Voor projectbouw bieden we ook een collectieve oplossing die zonaal ventileren ondersteunt. Kortom, voor elke situatie is er een zonaal ventileren oplossing.

Grootscheepse campagne

Om de boodschap kracht bij te zetten is DUCO deze week een internationale campagne (online en offline) gestart met als doel de bewustwording rond energiezuinig, stil én slim te ventileren te vergroten.