18 juni 2020

De VMRG bouwt door met… PROFIMAX

De VMRG tekende de verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’, maar hoe doen onze bedrijven dat eigenlijk? Aan het woord Henri Lensen, directeur van VMRG bedrijf Profimax, dat bemiddelt in vakmensen in de gevelbouw. Henri vertelt hoe hij in deze bijzondere tijd zijn slogan ‘Always get the job done’ waarmaakt.

Doorbouwen, hoe gaat het?
Doorbouwen in deze Corona tijd is een echte uitdaging voor ons. De opstelling van onze opdrachtgevers is heel wisselend. Als minimale norm houden wij de RIVM richtlijnen aan, maar als onze opdrachtgevers additionele regels stellen in hun interne proces, dan gaan wij hier uiteraard in mee. Profimax probeert haar opdrachtgevers, veelal VMRG leden, maximaal te ontlasten door professionals en opdrachtgevers samen te brengen die het enthousiasme in elkaar versterken. In deze tijd wordt het uiterste van onze flexibiliteit gevraagd. Profimax zorgt ervoor dat de flexibele schil blijft behouden en beweegt zelf mee om de oplossing te bieden die de klant het verste brengt. Zo behoort een vooropname op locatie standaard tot onze dienstverlening. Hierin worden de maatregelen omtrent Corona meegenomen. Wij starten onze mensen mee op en bezoeken de projecten regelmatig en bespreken hierbij met de klant over de kwaliteit en voortgang. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociale aspecten rondom onze mensen. Het moet klikken met het personeel van de opdrachtgever en de communicatie moet soepel verlopen. Pas dan kun je echt samen doorbouwen.

Is er coulance en begrip voor elkaar?
Wij behandelen onze medewerkers precies hetzelfde als onze klanten; open communicatie, eerlijkheid, nuchter en altijd enthousiast. Mochten er bijvoorbeeld capaciteitsproblemen zijn in het geval dat er medewerkers terug naar hun eigen land willen gaan tijdens de huidige coronacrisis, dan  trachten wij hier zo snel mogelijk de beste vervanging voor te regelen en verschaffen wij in ieder geval duidelijkheid over hun terugkomst zodat onze klant altijd op de hoogte blijft. Wij vinden het zeer belangrijk dat er wederzijds begrip (met name in deze tijd) is tussen de partijen met wie wij samenwerken en dat er open en transparant gecommuniceerd wordt. Veelal is er begrip van onze klanten voor het feit dat wij ook het welzijn van onze mensen voorop hebben staan. Onze mensen bestaan uit medewerkers die in Oost-Europa woonachtig zijn, Nederlandse medewerkers en veel Oost-Europese medewerkers die zich al enkele jaren in Nederland hebben gesetteld. Door deze combinatie zijn wij in staat om snel te schakelen en een oplossing te bieden. Goed overleg is hierin key.

Hoe werkt u veilig door?
Doordat we al tijden in de bouw werkzaam zijn, is voor ons ‘veilig werken’ de normaalste zaak van de wereld. We moeten echter altijd alert blijven en zeker tijdens de huidige corona crisis dient er rekening te worden gehouden met aanvullende maatregelen op het gebied van veiligheid. In een hoogwerker met twee monteurs werken op 1,5 meter afstand is onmogelijk. Wij zien dat onze klanten bereid zijn extra hoogwerkers in te zetten om één monteur per hoogwerker mogelijk te maken. In een ander voorbeeld zien we bij sommige opdrachtgevers dat er in een assemblagestraat scheiding schotten zijn geplaatst omdat het daar niet mogelijk was om de 1,5 meter afstand aan te houden. Wij houden zelf ook regelmatig toolboxen (werkplekinspecties) op de bouw en nemen deel aan die van onze klanten om samen met onze medewerkers de veiligheid te borgen. Uiteraard zijn al onze persoonlijke beschermingsmiddelen gekeurd en controleren wij regelmatig of de regels op de bouw-, productie-, leefomgeving worden nageleefd.

Wat zijn aandachtspunten op dit moment?
Medewerker van Profimax word je niet zomaar. Al onze mensen worden eerst persoonlijk gescreend. Naast de competenties en werkervaring is het ook heel belangrijk om goed te kijken hoe iemand in elkaar zit. De combinatie van deze drie factoren zorgt ervoor dat we een zo goed mogelijke match kunnen maken met een bepaalde opdrachtgever of een bepaald project. De aandacht is de laatste maanden, naast op de kwaliteit van het werk, ook voornamelijk gevestigd op het welzijn van de medewerker. Natuurlijk is bij hen bekend wat de RIVM maatregelen inhouden, maar het is ook belangrijk om als werkgever bij de werknemers te informeren hoe zij daar tegenover staan en hoe zij zich erbij voelen. Als iemand zich niet prettig voelt in zijn of haar werkomgeving, dan kun je je voorstellen dat het werk daar ook onder kan lijden. Juist nu is de persoonlijke touch de beslissende factor. Wij weten maar al te goed dat tevreden medewerkers kwalitatief beter werk verrichten. 

Wat is uw boodschap aan de partijen waar u mee samenwerkt?
Denk in deze tijd aan elkaar en niet enkel aan het financiële plaatje. Het sociale aspect en de verantwoordelijkheid richting de medewerkers moet je als werkgever niet uit het oog verliezen. Wie meer werk heeft dan mensen kan ook tijdens de huidige crisis bouwen op Profimax. Wij beschikken nog steeds over ruim voldoende vakmensen in dak & gevel, ruwbouw, afbouw en solar. Wij staan open voor vragen en gaan graag naar VMRG leden om ons voor te stellen en uit te leggen waar onze toegevoegde waarde ligt.