6 januari 2023

Norm voor bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gepubliceerd

NEN 6069:2022 ‘Bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’ is gepubliceerd. NEN 6069 implementeert Europese normen voor de bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen in Nederland. De norm regelt de aansluiting tussen de nationale bouwregelgeving en de Europese normen voor de producten waarvoor het Bouwbesluit 2012 voor de bepaling van de brandwerendheid NEN 6069 direct of indirect (via NEN 6068+C1) aanwijst. Lees hier meer over de wijzigingen.