28 oktober 2019

VMRG steunt actie stikstof en PFAS

De VMRG steunt de landelijke actiedag op 30 oktober a.s. om een oplossing te vragen voor de stikstof- en PFAS-crisis. Hans Zwaanenburg, directeur VMRG: “Vanzelfsprekend is er de urgentie om het behoud van de natuur in ons land vast te leggen in een goed werkend beleidskader, maar dat vergt tijd, en die tijd hebben we niet. Tienduizenden duurzame bouwprojecten liggen stil. Om onze bezorgdheid en onvrede hierover kracht bij te zetten, steunt de VMRG deze actie.”

De VMRG is één van de meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties die zich onder de slogan 'Nederland staat op slot. Politiek, trek 't vlot!' aansluiten bij de landelijke actiedag van de stichting Grond in Verzet op 30 oktober. De organisaties hebben samen met de stichting Grond in Verzet een manifest gemaakt dat ze woensdag willen aanbieden aan de verantwoordelijke ministers, de minister-president en de provincie- en gemeentebestuurders. In het manifest schetsen de ondernemers de enorme schade van de stikstof- en PFAS-impasse. Ook doen ze voorstellen om Nederland snel weer vlot te trekken, zodat allerlei duurzame projecten weer door kunnen gaan, ondernemers kunnen ondernemen en banen niet in gevaar komen. 

De landelijke actie stikstof en PFAS vindt plaats op woensdag 30 oktober 2019 van 10.00-14.00 uur op het Malieveld in Den Haag. Belangrijke randvoorwaarde is dat de actie woensdag publieksvriendelijk verloopt.