15 maart 2023

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2024 van kracht

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt definitief op 1 januari 2024 ingevoerd. Op 14 maart jl. heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met de inwerkingtreding op 1 januari 2024 van de Omgevingswet en daarmee ook met de Wkb.