2 februari 2022

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat niet in per 1 juli 2022, maar wordt uitgesteld naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Minister De Jonge houdt niet vast aan 1 juli 2022 als invoeringsdatum voor de Omgevingswet en dus ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die hier onderdeel van is.

Reden hiervoor is het belang dat dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Daarom zal komende weken worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden om de Omgevingswet/Wkb inwerking te laten treden. Als dit duidelijk is zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) met daarin de nieuwe datum worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Een toelichting op dit besluit is te lezen op rijksoverheid.nl