17 oktober 2022

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld naar 1 juli 2023

De Omgevingswet en daarmee ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is uitgesteld tot 1 juli 2023. Dit heeft Minister de Jonge laten weten aan de Eerste Kamer.

Minister De Jonge stelt dat een nieuwe, concrete ingangsdatum nodig is: “Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen. Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli 2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies, gemeenten en waterschappen. Dit beperkte uitstel zorgt voor zorgvuldigheid én duidelijkheid. Over de verschillende scenario’s, achterliggende dilemma’s en alle voor- en nadelen ga ik graag met de Eerste Kamer in debat.”