VMRG en BIM

BIM (Building Information Modeling) is het delen van informatie tussen de verschillende bouw- en productiepartners. Hiervoor zijn echter wel duidelijke afspraken nodig over het proces, de betekenis van informatie, de vorm, de uitwisseling en het formaat. De VMRG heeft de handschoen opgepakt en heeft in samenwerking met haar leden de ‘VMRG BIM werkgroep’ in het leven geroepen, met als doel op brancheniveau eenduidige afspraken rondom BIM te maken. Dit zorgt ervoor dat het BIM proces efficiënt verloopt en dat de gemaakte kosten eenvoudig terugverdiend worden. De resultaten uit de werkgroep dienen als handvat voor de bedrijven die in de praktijk aan de slag willen met BIM. Onderstaand de producten die vanuit de BIM werkgroep ontwikkeld zijn.

VMRG BIM Protocol

In het protocol worden de contractuele BIM bepalingen vastgelegd. Download hier het VMRG BIM Protocol.

VMRG BIM Uitvoeringsplan

In het uitvoeringsplan staan de samenwerkingsafspraken die bouwpartners onderling maken. Download hier het VMRG BIM Uitvoeringsplan.

VMRG Informatieleveringsspecificatie (ILS) Gevel

De VMRG BIM werkgroep heeft ook een informatieleveringsspecificatie (ILS) Gevel ontwikkeld. Met de VMRG ILS Gevel wordt op een efficiënte, eenduidige en gestructureerde manier informatie uitgewisseld over gevels. De VMRG ILS Gevel fungeert als een leidraad voor een betere samenwerking, in lijn met de BIM basis ILS en de ILS Ontwerp en Engineering. Ook is  er een hand-out gemaakt die overzichtelijk aangeeft waarom er een ILS Gevel is en welke afspraken er gemaakt zijn. 
Download hier de ILS Gevel. 
Download hier de hand-out ILS Gevel.