Projectleider Bouw 1

Waarom deze cursus?

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op andere kwaliteiten van functionarissen dan alleen de technische kwaliteiten. Het gaat dan om leidinggeven en besturen. Actueel is op dit moment de positie van de leidinggevende op (gevel)bouwprojecten. Steeds vaker ontmoet de projectleider van een professionele gevelbouwer bij de andere bouwpartners grote deskundigheid op algemeen terrein. Om de ‘weerbaarheid’ van projectleiders, te vergroten, ontwikkelde de VMRG Academy de cursus Projectleider Bouw 1.

Resultaat

Na het succesvol afronden van de cursus:

 • beschik je over kennis om anderen in projectteams aan te sturen
 • kun je gedegen overleg voeren
 • ben je thuis in de coördinatie van projecten en in projectbeheersing
 • ben je een goede gesprekspartners voor overige deelnemers in het bouwproces
Aan de orde komen:
 • projectorganisatie versus staf-/lijnorganisatie
 • definitie en kenmerken van een project
 • organisatie en fasering van een project
 • beheeraspecten (tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie)
 • bijzondere probleemgebieden
 • planning en projectanalyse
 • juridische kaders, contracten, meer- en minderwerk
 • communicatie en gespreksvaardigheid.
Voor wie?

Directies en leidinggevenden, die projecten moeten besturen.

Organisatie en docenten  

De cursus wordt verzorgd door een gerenommeerde docent die vanuit eigen kennis, ervaring en visie deelnemers meer inzicht geeft in de hedendaagse gevelbouw. De VMRG Academy draagt zorg voor de docenten. SKG-IKOB zorgt voor de organisatie van de opleidingen. 

Subsidie 

Om in aanmerking te komen voor subsidie kun je voor aanvang contact opnemen met: 

 • Stichting OOM als je bedrijf de CAO Metaalbewerking (Metaalnijverheid / BV11) volgt. Voor meer informatie zie www.oom.nl. Je kunt in aanmerking komen voor de PTT regeling 
 • Stichting A+O als je bedrijf de CAO Metaalindustrie (Grootmetaal / BV10) volgt. Voor meer informatie zie www.ao-metalektro.nl 
 • SSWT als je bedrijf de CAO voor de Timmerindustrie volgt. Voor meer informatie zie www.sswt.nl 

Klik op 'Aanmelden' om de meest actuele cursusinformatie te vinden. Je meldt je dan nog niet direct aan.