VMRG Keurmerk kozijnen en milieu

Door alle circulaire inspanningen in de metalen gevelbranche, is een aluminium raamkozijn gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk één van de betere keuzes voor het milieu. Dit blijkt uit cijfers voor aluminium gevelelementen gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase. Het voor de bouw- en gevelbranche uitzonderlijk hoge percentage circulaire gehalte in aluminium gevels zorgt voor een uitstekende milieuscore. 

Waar komt deze positieve milieuscore vandaan? Voor metalen gevels geldt dat circulariteit altijd hand in hand gaat met betere milieuprestaties. Bij recycling van metaal is aanzienlijk minder energie nodig. Het recyclen van aluminium kost slechts 5% van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit bauxiet. Dit levert dus een enorme CO2 reductie op.  

55% circulair aluminium 

De metalen gevelbranche heeft zich samen met andere partijen ingespannen om een kringloop van metalen gevelproducten te realiseren. Deze inspanningen komen terug in de cijfers. Tenminste 94% van het gevelaluminium wordt na gebruik gerecycled. In nieuwe gevels is 55% van het aluminium al van circulaire herkomst. Dit branchegemiddelde van 55% is zowel in de bouw- als in de gevelbranche uitzonderlijk hoog. Om een idee te geven, de aluminium gevelproducten voldoen nu al aan de circulaire doelstellingen voor 2030. 

Milieuprestaties voor gebouwen

De VMRG heeft Levenscyclus Analyses (LCA’s) laten maken voor aluminium raamkozijnen gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk. In een LCA wordt de milieubelasting van een product over de gehele levenscyclus bepaald. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Diverse milieueffecten tijdens dit proces worden beoordeeld. De nieuwe positieve milieudata die hieruit naar voren komen zijn inmiddels verwerkt in de verschillende rekentools voor het berekenen van milieuprestaties voor gebouwen (MPG). Deze zijn te vinden onder:
- Aluminium raamkozijn, vast kozijn, met VMRG Keurmerk;
- Aluminium raamkozijn, vleugeldeel, met VMRG Keurmerk.
Voor deze LCA’s zijn gemiddelde branchedata gebruikt van bedrijven met het VMRG Keurmerk. 
Op basis van de berekeningen van de Levenscyclus Analyse is een Environmental Product Declaration (EPD) gemaakt. Dit is een gestandaardiseerd document dat informeert over de mogelijke impact van een product op het milieu en de menselijke gezondheid. Bekijk hier de EPD voor deze VMRG Keurmerk kozijnen.