12 september 2023

Wkb voor verbouw uitgesteld naar 1 juli 2024

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is voor verbouw uitgesteld naar 1 juli 2024. Voor nieuwbouw blijft de ingangsdatum 1 januari 2024.  

Dit meldt Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer: “Alles afwegende ben ik daarom tot de conclusie gekomen dat een zachtere landing de voorkeur verdient, en ik dus de invoering van kwaliteitsborging bij verbouwactiviteiten met 6 maanden zal opschorten. Dit betekent dat de Wkb in werking zal treden per 1 januari 2024 voor de nieuwbouw. Voor verbouwactiviteiten zal de Wkb per 1 juli 2024 in werking treden, mits te zijner tijd op basis van onafhankelijke toetsing duidelijk is dat er voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zijn en er geen andere signalen zijn die belemmerend werken. Tot de datum van 1 juli 2024 zullen gemeenten vergunningplichtige verbouwactiviteiten dus nog in behandeling blijven nemen.”