20 september 2019

Heske Groenendaal wederom in TheNextWomen100

Onder het motto “You cannot become what you cannot see” heeft TheNextWomen op maandag 16 september, tijdens de achtste editie, de lijst met 100 meest succesvolle vrouwelijke ondernemers van Nederland uitgebracht. Heske Groenendaal, directeur van Metaglas te Tiel, staat dit jaar voor de vijfde keer op de lijst. 

Aandelen in eigen handen

De meest succesvolle Nederlandse vrouwelijke ondernemers zijn geselecteerd aan de hand van verschillende selectiecriteria waarbij gekeken is naar: totale omzet van de onderneming over 2018; grootte van het personeelsbestand; functie als rolmodel en visie voor de toekomst. 

Slechts 6% van de ondernemers in Nederland heeft jaarlijks een omzet van meer dan €1 miljoen. De vrouwen in TheNextWomen100 gaan veel verder dan dat. Met een minimale omzet van €2 miljoen in het boekjaar 2018, waarbij 33% zelfs meer dan €10 miljoen omzet heeft gerealiseerd, zijn zij boegbeelden in het Nederlandse bedrijfsleven. Bovendien bezitten 70 van de 100 ondernemers dit jaar 50% of meer van de aandelen; de vrouwelijke ondernemers houden aandelen in eigen handen.

Maatschappelijk bijdrage

Heske haar nominatie komt ongetwijfeld door haar ondernemerschap bij Metaglas, producent van innovatieve en transparante gevelelementen, die ze weet te koppelen aan maatschappelijke thema’s. Haar maatschappelijke betrokkenheid uit zich door een bijdrage te leveren aan de samenleving, in het bijzonder in het (technische) onderwijs, ontwikkeling van ondernemers, leerlingen en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Daarnaast is Heske Groenendaal onder andere commissaris bij Rabobank West Betuwe, lid Raad van Toezicht ROC RIVOR en ambassadeur Petje Af Tiel.

Over TheNextWomen

TheNextWomen is een internationaal platform voor vrouwelijke entrepreneurs en investeerders. Het doel is om zowel wereldwijd al lokaal ambitieuze ondernemende vrouwen te adviseren, te inspireren en te verbinden. TheNextWomen heeft zich in de afgelopen negen jaar ontwikkeld tot kennis- en inspiratiebron en autoriteit op het gebied van vrouwelijk ondernemerschap, groei en kapitaal.

De volledige tophonderd van succesvolle ondernemende vrouwen kunt u via de volgende link vinden.