23 september 2020

Eerste online VMRG Algemene Ledenvergadering en Kennistafel

Voor het eerst in de geschiedenis van de VMRG vond de Algemene Ledenvergadering op 22 september jl. online plaats, gevolgd door de Kennistafel. De uitzending werd verzorgd vanuit een studio.

Tijdens de Kennistafel ontving VMRG directeur Hans Zwaanenburg (links op de foto) allereerst Sanne van Leeuwen van TNO die vertelde over de potentie van hergebruik en de restwaardecalculator. Vervolgens praatte hij verder met Alexander Lutz van de Vrije Universiteit Brussel (midden op foto) en met Egbert Stremmelaar van Qual.ION (rechts op foto) over ontwikkelingen in oppervlaktebehandeling en over de invloed van recycling op de kwaliteit van aluminium.