Projectleider Bouw 2

Waarom deze cursus?

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op andere kwaliteiten van functionarissen dan alleen de technische kwaliteiten. Het gaat dan om leidinggeven en besturen. Steeds vaker ontmoet de projectleider van een professionele gevelbouwer bij de andere bouwpartners grote deskundigheid op algemeen terrein. Om de “weerbaarheid” van deze projectleiders, te vergroten en als aanvulling op de Cursus Projectleider Bouw 1 ontwikkelde de VMRG Academy de cursus Projectleider Bouw 2.

Resultaat

Na succesvolle afronding van de cursus:

 • Beschik je over kennis om anderen in projectteams aan te sturen
 • Kun je gedegen overleg voeren
 • Ben je thuis in de coördinatie van projecten en in projectbeheersing
 • Ben je een goede gesprekspartner voor overige deelnemers in het bouwproces
Aan de orde komen:
 • projectmanagement en de projectmanager
 • financiën, projecten en bedrijf
 • verbetermanagement
 • juridische aspecten
 • teambuilding en teamrolmanagement
 • communicatievaardigheden
 • actuele zaken (o.a. CE-markering)
 • de mens achter de projectmanager
Werkwijze

Er wordt uiteraard theorie en projectkennis gedoceerd. Al de besproken onderwerpen komen, toegesneden op de gevelbouw, aan de orde. Ze worden afgewisseld met oefeningen waarin de eigen praktijkervaring van de deelnemers ruimschoots aandacht krijgt. In oefensituaties krijgen de deelnemers de gelegenheid gezamenlijk problemen te herkennen, op te lossen en de overige partners te motiveren, te controleren. Maar er vinden ook groepsdiscussies, teamwerk en outdooroefeningen plaats. De cursus bestaat uit drie cursusdagen en een avond met overnachting.

Voor wie?

Directies en leidinggevend kader, die projecten moeten besturen. Het gaat daarbij minder om de techniek van de projectleider, maar meer om inzicht, begrip en vaardigheden. Iedereen die de cursus Projectleider Bouw I heeft gevolgd, maar ook de projectleider of projectmanager die reeds ervaring op dit gebied heeft is welkom.

Organisatie en docenten

De cursus wordt verzorgd door een gerenommeerde docent die vanuit eigen kennis, ervaring en visie deelnemers meer inzicht geeft in de hedendaagse gevelbouw. De VMRG Academy ontwikkelt de inhoud van de cursus en draagt zorg voor de docenten. SKG-IKOB zorgt voor de organisatie van de opleidingen. 

Subsidie

Is je bedrijf aangesloten bij het OOM? Dan kun je in aanmerking komen voor de PTT subsidie regeling. Je dient dit vooraf zelf bij het OOM aan te vragen. Voor meer informatie zie www.oom.nl.

Klik op 'Aanmelden' om de meest actuele cursusinformatie te vinden. Je meldt je dan nog niet direct aan.