Circulaire geveleconomie

De VMRG is koploper op het gebied van circulariteit. Hiermee draagt de gevelbranche bij aan de wereld van morgen. 

De VMRG heeft het initiatief genomen om samen met de collega gevelbranches VKG (kunststof) en de NBvT (hout) te komen tot een circulaire geveleconomie. Hierin wordt hergebruik van gevelproducten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. Diverse onderzoeken liggen hieraan ten grondslag.

Leasen van gevels juridisch mogelijk 

In het onderzoek naar circulariteit zorgde de VMRG begin 2018 samen met Houthoff Advocaten al voor een doorbraak in de circulaire geveleconomie. Een erfpachtconstructie maakt het mogelijk dat een gevel na oplevering eigendom blijft van de gevelbouwer. Dit maakt nieuwe businessmodellen, zoals bijvoorbeeld het leasen van een gevel, wat tot dan toe juridisch niet kon in verband met bestandsdeelvorming, mogelijk. Doordat de gevelbouwer eigenaar blijft van zijn gevels, kan hij zorg dragen voor een optimaal (her)gebruik.

Verkenning circulaire potentie gevelbouw 

Om de materiaalkringloop te realiseren, wil de gevelindustrie hiervoor in samenwerking met bedrijven binnen deze kringloop een organisatie opzetten die zorgt voor het hergebruik van producten, onderdelen en grondstoffen uit gevels. De gevelbranche werkt momenteel in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een verkenning van een circulaire geveleconomie.

De verkenning bestaat uit drie onderdelen:

  • bepaling van de huidige status en het (theoretisch) potentieel wat betreft de circulariteit en het klimaateffect van de totale gevelbouw;
  • haalbaarheidsonderzoek naar circulaire businessmodellen in de gevelbouw en;
  • adviezen voor de inrichting van een systeem om binnen de geveleconomie circulariteit te stimuleren, faciliteren en te borgen door producentenverantwoordelijkheid. 

Lees hier meer over de voortgang van het onderzoek.