Circulaire geveleconomie

De VMRG is koploper op het gebied van circulariteit. Hiermee draagt de gevelbranche bij aan de wereld van morgen. 

Metaal is een duurzaam materiaal. Het heeft een lange economische levensduur, is uitstekend herbruikbaar en onbeperkt recyclebaar. In Nederland wordt meer dan 95% van al het bouwaluminium gerecycled en dit percentage groeit nog steeds. Omsmelten aan het eind van een levenscyclus kost slechts 5% van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit bauxiet. Van alle stalen kozijnen wordt in Nederland 87% gerecycled. Het maken van staal uit schroot kost 45% minder energie dan het maken van staal uit ijzererts.

De VMRG heeft het initiatief genomen om samen met de collega gevelbranches VKG (kunststof) en de NBvT (hout) en VHS (hang- en sluitwerk) en VRN (glas) te komen tot een circulaire geveleconomie. Hierin wordt hergebruik van gevelproducten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. Diverse onderzoeken liggen hieraan ten grondslag.

Leasen van gevels juridisch mogelijk 

In het onderzoek naar circulariteit zorgde de VMRG begin 2018 samen met Houthoff Advocaten al voor een doorbraak in de circulaire geveleconomie. Een erfpachtconstructie maakt het mogelijk dat een gevel na oplevering eigendom blijft van de gevelbouwer. Dit maakt nieuwe businessmodellen, zoals bijvoorbeeld het leasen van een gevel, wat tot dan toe juridisch niet kon in verband met bestandsdeelvorming, mogelijk. Doordat de gevelbouwer eigenaar blijft van zijn gevels, kan hij zorg dragen voor een optimaal (her)gebruik.

Verkenning circulaire potentie gevelbouw 

Om de materiaalkringloop te realiseren, wil de gevelindustrie hiervoor in samenwerking met bedrijven binnen deze kringloop een organisatie opzetten die zorgt voor het hergebruik van producten, onderdelen en grondstoffen uit gevels. De gevelbranche startte in december 2019 in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een verkenning van een circulaire geveleconomie. Dit onderzoek liep tot halverwege 2020 en gaf aan dat de gevelbouw al goed bezig is met CO2 reductie en circulariteit en er een enorme potentie is voor verdere verbetering

Collectief retoursysteem

Het Nationaal Groeifonds kende in februari 2023 100 miljoen toe aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving waarvan 2,8 miljoen bestemd voor de Circulaire Geveleconomie. Met deze investering kunnen de plannen voor een Circulaire Geveleconomie uitgerold worden. Het ‘Akkoord Circulaire Geveleconomie’ ligt nu klaar om getekend te worden. Het plan van aanpak voor de Circulaire Geveleconomie bestaat uit drie fases: vooronderzoek & inventarisaties, voorbereiding inrichting collectief retour systeem(en) en instandhouding. De brancheorganisaties betrekken hierbij uiteraard de aangesloten bedrijven.

Kijk voor meer informatie op de website