Samenwerking met onderwijsinstellingen

Delen van kennis en verbeteren van kennis door opleiding zijn belangrijke speerpunten van de VMRG. Daarom werkt de VMRG graag samen met diverse kennisinstellingen. Zo biedt zij regelmatig stage- en afstudeerplekken aan en draagt zij bij om opleidingen gericht op de gevelbranche te verbeteren. 

International Facade Master (continu)

De VMRG heeft samen met de Technische Universiteit Delft het initiatief genomen voor een formele Master topopleiding genaamd International Facade Master. Er wordt naar gestreefd ieder jaar een 10-20 tal top ingenieurs op te leiden in het gevelvakgebied. Een aantal organisaties verenigden zich rond dit initiatief en stimuleren dit ook: DGMR, Rollecate, ODS, SKG-IKOB, Kawneer Benelux.

Project Excellent Vastgoedonderhoud (EVO) (2016-2020)

In dit project wordt een mbo opleiding ontwikkeld gericht op vastgoedonderhoud, waarvan de gevel een belangrijk onderdeel uitmaakt. Daarnaast is ook de opleiding Technisch Adviseren Vastgoed ontwikkeld op mbo niveau voor het bedrijfsleven (bijv. voor woningbouwcorporaties etc. die zich bezig houden met onderhoud). De VMRG en VMRG bedrijven zorgen hier ook voor invulling van de lessen. In dit project wordt samengewerkt met Nimeto Utrecht, OnderhoudNL,  Geluk groep, Nehem KMC en Weijman Vastgoedonderhoud.

Het project EVO ontvangt subsidie uit de Regeling regionaal investeringsfonds mbo, dat
wordt uitgevoerd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Productpaspoort Zonwering (2018-2019)

In samenwerking met studenten van de Hogeschool Utrecht heeft de VMRG onderzoek verricht naar het opstellen van een productpaspoort voor zonwering in het kader van het Facade Identification System.

BIM volwassenheidsmeting binnen de metalen gevelbouw (2018)

Masterthesis in opdracht van de VMRG door een studente van de Universiteit Twente. Dit onderzoek richt zich op het positioneren van het BIM volwassenheidsniveau van de metalen gevelbouw door het BIM volwassenheidsniveau van een aantal VMRG bedrijven op te meten om vervolgens praktische en waardevolle inzichten te bieden over hoe de metalen gevelbouw haar huidige volwassenheidsniveau kan verbeteren. 
Samenvatting thesis 

BIM in de gevelbranche (2016)

Masterthesis in opdracht van de VMRG door een student van de Technische Universiteit Eindhoven. Doel van dit onderzoek was ontwikkeling van een branche-brede objectenbibliotheek van industriële gevels. Dit onderzoek vormde de basis voor een verdere uitwerking binnen de BIM werkgroep.

Evaluatie VMRG Keurmerk campagne (2016)

Evaluatie van de promotiecampagne voor het VMRG Keurmerk door een stagiaire Commerciële Economie van de Fontys hogescholen te Eindhoven.

De Constructieve Industriële Gevel (2016)

Om een alternatief te bieden voor bijvoorbeeld een dragend staalskelet met daaraan opgehangen een vliesgevel is door studenten van Saxion Hogescholen een onderzoek uitgevoerd naar een dragend modulair gevelsysteem waarin ook de klimaatinstallaties zijn verwerkt. Verder uitwerking in Project Business Modellen voor Circulair Bouwen (zie Innovatieprojecten)

Dit onderzoeksproject is bij de minor Industrieel Bouwen & Productontwerp op Saxion Hogescholen aangeboden door de volgende betrokkenen uit het bedrijfsleven: AluEco, Kawneer Benelux, VMRG en Bouwen met Staal.

Creating value with sustainability (2014/2015)

Doel van dit onderzoek is metalen gevelbouwers inzicht geven in: 

  • de duurzaamheidsprestatie van hun producten en diensten in een (inter) nationale context, en hun impact op de duurzaamheid van gebouwen als geheel;
  • hoe de duurzaamheidsprestatie van hun producten, diensten en processen kan bijdragen aan de economische prestatie van hun bedrijf. 

Onderzoek in opdracht van de VMRG in samenwerking met TU Eindhoven.