4 mei 2022

Leveringsproblemen door oorlog niet alleen risico van (onder)aannemer

De rechtbank Haarlem deed recentelijk uitspraak dat leveringsproblemen als gevolg van de oorlog in Oekraïne in een aanbesteding niet volledig bij de inschrijvers neergelegd mogen worden. Voor (onder)aannemers en dus ook voor gevelbouwers is dit een belangrijke uitspraak omdat ook zij met hetzelfde probleem te maken hebben. Dit kan dus het voordeel hebben dat de gevelbouwer niet alleen voor de gevolgen hoeft op te draaien.

Een scheepsbouwer spande een kort geding aan omdat het bedrijf het niet eens is met een aantal contractsbepalingen van de aanbestedende dienst. De scheepsbouwer kreeg onder meer gelijk op het punt risico’s bij levertijden. De voorzieningenrechter oordeelde dat vertragingsrisico’s niet eenzijdig bij de inschrijver gelegd kunnen worden. 

Ook voor gevelbouwers is deze uitspraak zeer waardevol, omdat zij zich op deze uitspraak kunnen beroepen. Lees hier de volledige uitspraak.