VMRG (inter)nationaal

NEN en CEN commissies

De VMRG is vertegenwoordigd in diverse commissies waarin Nederlandse, Europese en internationale normen worden ontwikkeld en aangepast op het gebied van gevels. 
De VMRG is vertegenwoordigd in een aantal NEN (NEderlandse Norm)commissies. Vanuit een NEN normcommissie kan een expert afgevaardigd worden naar een CEN commissie. CEN (Comité Européen de Normalisation) is een op Europees niveau functionerend normalisatie-instituut. Hierbinnen werkt een TC (Technical Committee) opgesplitst in WG’s (Working Group) en TG’s (Task Group) aan diverse Europese en mondiale normen. 

De VMRG is vertegenwoordigd in de volgende NEN en CEN commissies:

 • Juridisch-technische commissie
 • Kerncommissie Bouwproducten
 • Normcommissie 353641 Deuren en Ramen
  -    CEN TC 33 Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling (Plenair)    
  -    CEN TC 33 WG 1 Windows and doors    
  -    CEN TC 33 WG 1, TG 6 Productstandard  
  -    CEN/TC 33/WG 6 Curtain walling    
 • Normcommissie 353642 Inbraakwerendheid
  -    CEN TC 33 WG 7 Burglar resistance
  -    CEN/TC 33/WG 7 Burglar resistance - TG2 Repeatability
  -    CEN/TC 33/WG 7/TG4 Guidance document    
 • Normcommissie 3510070019 Brandveiligheid gevels
 • Normcommissie 353084 Brandveiligheid bouwproducten
  -    CEN-TC 127 WG 3 Fire doors
  -    CEN TC 127 WG 3 TG2 Steel doors
 • Normcommissie 3510050007 Daglicht
 • Normcommissie 353005 Vlakglas     
 • Normcommissie ISO/TC 323 Circular Economy
 • Normcommissie Toegankelijkheid Gebouwen

Platform CB’23

De VMRG is vertegenwoordigd in het Circulair Bouwen Platform CB’23. Dit platform is een initiatief van Rijkswaterstaat (RWS) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) die samen met de Bouwcampus en NEN met koploperorganisaties de nieuwe bouwpraktijk vorm gaan geven.

FAECF

De VMRG is lid van de FAECF, de Federation of the European Window and Curtain Wall Manufacturer Associations. De FAECF streeft naar een versterkte positie van de Europese metalen ramen- en gevelindustrie. Samenwerking op Europees niveau zorgt voor kennis- en informatie-uitwisseling tussen deelnemende Europese landen. De onderwerpen die aan bod komen betreffen techniek, kwaliteitseisen, normering, wettelijke bepalingen en energie.

EuroWindoor

De VMRG is lid van EuroWindoor. EuroWindoor behartigt de belangen van Europese raam -, deur- en gevelfabrikanten door een nauw contact met de EU en andere relevante instellingen. Daarmee wil zij bijdragen aan het optimaliseren van Europese wet- en regelgeving, het stimuleren van het creëren van banen, energiebesparing, een efficiënt gebruik van grondstoffen en reductie van CO2 uitstoot, zonder het opleggen van onnodige lasten voor de sector.