VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

24.3.2.5 Haaksheid

De afwijking van een bepaalde hoek wordt gemeten zoals weergegeven in de figuur 5. De toleranties (Z) voor rechte hoeken (90°) zijn zoals gespecificeerd in tabel 2 als functie van profielbreedte W. De maximaal toegestane afwijking voor andere hoeken dan recht (niet 90°) bedraagt ± 1°. In het geval van ongelijke zijdelengtes zijn de toleranties op haaksheid van toepassing op de kortere zijde van de hoek, d.w.z. het is gemeten vanaf de lange zijde.

Figuur 6. Bepalen haaksheid van een rechte hoek

Screenshot-24.3.2.5-Figuur 6. Bepalen haaksheid van een rechte hoek.png

 

Tabel 2. Tolerantie haaksheid van rechte hoeken

Screenshot-24.3.2.5-Tabel 2. Tolerantie haaksheid van rechte hoeken.png