VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

24.2 Voorwaarden voor het buigen (ingangscontrole buiger)

24.2.1 Wanddikte van de geleverde profielen

Projectmatig kunnen afspraken gemaakt worden over minimale wanddikte van de te leveren profielen.

24.2.2 Overlengte

De profielen moeten altijd geleverd worden met een overlengte om de profielen tijdens het buigen te kunnen vasthouden. De overlengte wordt bepaald door het profiel, het toegepaste buigprincipe en de gebruikte machine.

24.2.3 Thermische behandeling - Hardheid

Uitgegaan wordt van T6, met een hardheid van maximaal webster 12 (70 HB, of F22).

24.2.4 Klemming van profielen met thermische onderbreking

De profielen met thermische onderbreking worden bij voorkeur licht geklemd geleverd (T<12 N/mm). In dat geval moeten de profielen beschouwd worden als profielen van het type O overeenkomstig NEN-EN 14024. Als dit niet mogelijk is, moet dit overeengekomen worden met de buiger. Profielen voor gebogen glas elementen moeten zacht worden ingerold, een en ander in samenspraak met de buiger.