VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

23.1 Inleiding

De interne kwaliteitsbewaking (IKB) van de producent dient in ieder geval aan de eisen volgens de geharmoniseerde Europese productnormen op peil te zijn, teneinde te waarborgen dat het door hem geleverde product bij voortduring aan de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen zal voldoen.

De beoordeling van het interne kwaliteitsbewakingsysteem in het kader van het VMRG Keurmerk omvat in ieder geval:
a. De aanwezigheid in de organisatiestructuur van een functionaris die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem;
b. De aanwezigheid en het up to date zijn van documentatie van de in geproduceerde gevelelementen verwerkte profielsystemen, waarvan de geschiktheid voor verwerking in gevelelementen moet kunnen worden aangetoond;
c. De aanwezigheid en het up to date zijn van ITT-rapporten;
d. De aanwezigheid en het functioneren van het IKB-schema;
e. De meet- en onderzoekfaciliteiten, de kalibratie en staat van onderhoud van het machinepark;
f. Beheer van merken en productidentificatie
g. De registratie van meet- en onderzoeksresultaten verkregen van de interne kwaliteitsbewaking en de resultaten zelf;
h. Correcte afhandeling van producten met gebreken;
i. De procedure van corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen;
j. De procedure voor de afhandeling van klachten.