VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

21.2.7 Normen en richtlijnen

Er zijn vele normen en richtlijnen van toepassing bij netgekoppelde PV-installaties. De meest gebruikte normen en richtlijnen met betrekking tot elektrische veiligheid staan hieronder verzameld in een overzicht. Belangrijk om te weten is dat de internationale IEC-norm de basis vormt voor Europese en nationale normen en richtlijnen. In Nederland gelden de volgende normen:

Normen met betrekking tot het paneel:

NEN-EN-IEC 61215

Kristallijn silicium Photovoltaische modules voor aardse toepassingen. Ontwerpclassificatie en typegoedkeuring.

NEN-EN-IEC 61646

Dunne-film photovoltaïsche (PV) modulen voor aardse toepassingen. Ontwerpkwalificatie en typegoedkeuring.

NEN-EN-IEC 61730-1

Veiligheidskwalificatie van photovoltaïsche (PV) modules. Deel 1: Eisen voor constructie.


Normen met betrekking tot de omvormer:

NEN-EN-IEC-62109-1

Veiligheid van vermogensomzetters gebruikt in foto-elektrische vermogenssystemen. Deel 1: Algemene eisen


Normen met betrekking tot de interface naar het openbare elektriciteitsnet:

NEN 11727

Foto-elektrische systemen - Kenmerken van het gebruiksinterface

 

Normen met betrekking tot de elektrische installatie:

NEN 1010

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NTA 8493

Kleine aan het net gekoppelde Photovoltaïsche systemen

NPR-IEC/TS 62257-1

Aanbevelingen voor duurzame energie. Deel 1: Algemene introductie voor gedecentraliseerde elektriciteitsnetten

NPR-IEC / TS 62257-7-1

Aanbevelingen voor duurzame energie. Deel 7-1: Generatoren - Photovoltaïsche generatoren


Integratie van PV dient met zorg te gebeuren. Daarom is het raadzaam om al in een vroeg stadium van het ontwerpproces te overleggen met een PV-specialist voor een optimaal resultaat.