VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

19.4.2 DoP-verklaring

Naast het feit dat een product vergezeld moet worden van een CE-markering dient de VMRG gevelbouwer een prestatieverklaring (DoP) af te geven aan de afnemer van het product. Hiermee neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de opgegeven prestaties. Dit document wordt opgesteld wanneer het product op de markt wordt gebracht, in de (voer)taal van de lidstaat waar het product op de markt zou moeten verschijnen.

Op deze DoP dient voor alle essentiële karakteristieken vermeld te worden wat de prestatie is. Indien de prestatie niet bekend is kan volstaan worden met de vermelding van “npd” wat staat voor “no performance determined”.

De DoP-verklaring dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten:

 1. DoP-nummer;
 2. Referentie naar het producttype;
 3. Naam en contactgegevens van de fabrikant;
 4. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) (zie betreffende geharmoniseerde Europese norm (Eng. afkorting: hEN);
 5. Verwijzing naar de betreffende geharmoniseerde norm d.d.;
 6. Beoogde toepassing(en) volgens hEN;
 7. Voor de beoogde toepassing(en), een lijst van alle essentiële eigenschappen:
  • Prestatie (niveau / klasse / beschrijving) van tenminste één essentiële eigenschap;
  • Essentiële eigenschappen zonder opgegeven prestatie, aangegeven door "NPD" (No Performance Determined: geen prestatie vastgesteld);
  • Naam en ID-nummer van de betreffende Notified Body, indien van toepassing.
 8. Verklaring van verantwoordelijkheid en ondertekening.

Een voorbeeld van een DoP-verklaring is hieronder weergegeven.

Voorbeeld van een DoP-verklaring voor deuren

19.4.2 Aluminium_CE-markering_DoP.jpg


De norm voor brand- en rookwerende ramen en deuren (hEN 16034) valt ook onder de CPR, dit betekent dat een CE-markering gegeven moet worden. De norm voor binnendeuren (prEN 14351-2) is nog niet aangewezen in een OJEU. Het is dus ook nog niet toegestaan om dergelijke producten te voorzien van een CE-markering en om hiervoor een DoP-verklaring af te geven.